Vaccinationer

Anbefalinger til vaccination beror på type og varrighed af rejse. Da vores golfrejse er et kortere ophold, vil anbefalingerne være, at du som minimum vaccinereres for Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe, samt eventuelt konsulterer lægen angående malaria.

Har du tidligere rejst i lande med risiko for gul feber-transmission, skal du ligeledes kunne dokumentere, at være vaccineret mod denne. 


Vaccinationer, 1-4 uger:

Hepatitis A - 2 uger før afrejse

Difteri-Stivkrampe - 1 uge før afrejse

(Receptudstedelse af malariamedicin)

 

Inden afrejse til Thailand anbefaler vi, at du tjekker anvisningerne fra Statens Serum Institut

Anbefalingerne til vaccinationerne er vejledende og er sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, hvor der kan forekomme ændringer løbende. Dertil vil et endeligt forslag til vaccination altid bero på en individuel vurdering. Når du kommer til vaccination, vil dine konkrette forhold (vaccinationshistorik og forventede aktiviteter på rejsemålet) blive gennemgået. Herfra vil du modtage en konkret og individuel anbefaling fra lægen ud fra din situation, som kan afvige fra de generelle anbefalinger.